Zapraszamy Cię do przyjrzenia się 4 obszarom ważnym dla jakości działania Rady:

Tworzenie Rady

Obszar 1

Tworzenie Rady

Komunikacja

Obszar 2

Komunikacja

Funkcjonowanie Rady

Obszar 3

Funkcjonowanie Rady

Monitoring 
i ewaluacja pracy Rady

Obszar 4

Monitoring i ewaluacja pracy RadyKażdy z obszarów możesz przeanalizować oddzielnie.

Możesz zacząć od dowolnego obszaru – kolejność nie ma znaczenia.

W każdym z obszarów wskazano kilka kluczowych wskaźników – za pomocą zdań twierdzących – wyznaczających jakość działania Rady. Wskaźniki zostały przygotowane na podstawie Standardów Działalności Rad Pożytku Publicznego opracowanych w ramach projektu „Dobre rady: modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego” finansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Przy każdym zdaniu można odpowiedzieć tak/nie/ częściowo (w niektórych pytaniach możliwa jest też odpowiedź „nie dotyczy”).
Kiedy przeanalizujesz wszystkie wskaźniki naciśnij przycisk „Podlicz” i sprawdź wynik – otrzymasz podsumowanie zaznaczonych odpowiedzi.

Wynik jest POUFNY (tylko Ty go otrzymasz – nigdzie nie zapisuje się na serwerze)